Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jan Peumans op 2 juli 2015, over deze onderwerpen: Voorzitterschap

Op 2 juli was ik te gast op het Rekenhof, waar voorzitter Ignace Desomer mij het Jaarverslag 2014 overhandigde. Ook N-VA-parlementslid Jan Hofkens, voorzitter van de Commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting in ons Vlaams parlement, was vereerd met de ontvangst …

Door Jan Peumans op 30 juni 2015, over deze onderwerpen: Voorzitterschap

Op 26 juni vertegenwoordigde ik het Vlaams parlement op een congres van het CALRE, het verbond van de Europese regionale parlementen. De studiedag werd gehouden in het parlement van Wales, in Cardiff en handelde over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de politiek. Op senedd.tv , het …

Door Jan Peumans op 18 juni 2015, over deze onderwerpen: Voorzitterschap

Een aantal lezers, enkele scholen, en ook Frieda Van Wijck en Jan Peumans zijn meter of peter van een Luisterpuntboek. Dit betekent dat met hun financiële steun een boek wordt ingelezen én in braille wordt omgezet. Wij zijn hen hiervoor enorm dankbaar! Waarom doen we een oproep om peter of meter van …

Door Jan Peumans op 11 juni 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Limburg, Voorzitterschap

Dames en Heren, Geachte Genodigden, Dear Mister Commissioner Vella,   Mag ik u allemaal bedanken voor de talrijke opkomst, een bewijs dat deze vergadering een aanzienlijk deel van onze Vlaamse bevolking aanbelangt. Mijn dank gaat ook uit naar secretaris-generaal Christophe Lenaerts van Landelijk …

Door Jan Peumans op 6 juni 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Limburg, Mobiliteit, Openbare Werken, Voorzitterschap

HASSELT - Bij elk artikel hoort een inleiding. Daarin staat de essentie van het artikel. Dat zou ook het geval moeten zijn bij dit interview met voorzitter Jan Peumans van het Vlaams Parlement en Vlaams Parlementslid Ingrid Lieten. Alleen, wat is hier de essentie? Tenzij het zou zijn dat de twee …

Door Jan Peumans op 22 april 2015, over deze onderwerpen: Limburg, Voorzitterschap

Als voorzitter van het Vlaams Parlement kijkt Jan Peumans de democratie recht in de ogen. Zo maakt de N-VA-politicus sinds 2009 het politiek en maatschappelijk debat van op de eerste rij mee tijdens de plenaire vergadering. Jan Peumans wil ook de jeugd warm maken voor dit debat. “Burgerschap begint …