Parlementair werk

“Ideologisch onthecht”, zo omschreef Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement, Jan Peumans als voorzitter. Desalniettemin is Jan Peumans uiteraard ook verkozen als N-VA-parlementslid en controleert hij de regering nog steeds via allerhande controlemiddelen in het Vlaams Parlement.

Jan Peumans is vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken en plaatsvervanger in de commissie Leefmilieu, Natuur en Omgeving van het Vlaams Parlement. Als voormalig burgemeester, schepen, gemeenteraadslid en provincieraadslid kent Jan Peumans de lokale dossiers het best. In beide commissies volgt hij daarom voornamelijk de Limburgse dossiers op.

Uiteraard neemt het mandaat van voorzitter van het Vlaams Parlement de meeste tijd in beslag. Jan Peumans is dan ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Als voorzitter dient hij geregeld voorstellen in om de werking van het Vlaams Parlement te optimaliseren.

Jan Peumans is door zijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over zijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Hieronder vind je  het overzicht van zijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement wat de toegang tot de gebouwen van het Vlaams Parlement betreft

van Jan Peumans
1368 (2017-2018) nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement wat de rapportering over decreetsevaluaties via de beleidsbrieven betreft

van Jan Peumans
1294 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

van Jan Peumans
1295 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Locate in Limburg - Stand van zaken

van Jan Peumans aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
831 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het grensoverschrijdend overleg tussen Vlaanderen en Wallonië wat betreft de plaatsing van windmolens langs de taalgrens

van Jan Peumans aan minister Joke Schauvliege
251 (2017-2018)

Schriftelijke vraag N671 Visésteenweg Riemst - Wegenwerken

van Jan Peumans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1425 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2018 van de Vlaamse Gemeenschap

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels
12-A (2016-2017) nr. 2

Verslag over de gezamenlijke zitting met de Commissie voor Algemeen Beleid, Verzoekschriften, Financiën en Samenwerking van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

namens Commissie voor Reglement en Samenwerking, verslag door Ward Kennes
1276 (2017-2018) nr. 1

Verslag over de gezamenlijke zitting met de Commissie voor Algemeen Beleid, Verzoekschriften, Financiën en Samenwerking van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

namens Commissie voor Reglement en Samenwerking, verslag door Ward Kennes
1276 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2