Parlementair werk

“Ideologisch onthecht”, zo omschreef Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement, Jan Peumans als voorzitter. Desalniettemin is Jan Peumans uiteraard ook verkozen als N-VA-parlementslid en controleert hij de regering nog steeds via allerhande controlemiddelen in het Vlaams Parlement.

Jan Peumans is vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken en plaatsvervanger in de commissie Leefmilieu, Natuur en Omgeving van het Vlaams Parlement. Als voormalig burgemeester, schepen, gemeenteraadslid en provincieraadslid kent Jan Peumans de lokale dossiers het best. In beide commissies volgt hij daarom voornamelijk de Limburgse dossiers op.

Uiteraard neemt het mandaat van voorzitter van het Vlaams Parlement de meeste tijd in beslag. Jan Peumans is dan ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Als voorzitter dient hij geregeld voorstellen in om de werking van het Vlaams Parlement te optimaliseren.

Jan Peumans is door zijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over zijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Hieronder vind je  het overzicht van zijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering en van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de datum van indiening van de begroting bij het Vlaams Parlement

van Jan Peumans
1017 (2016-2017) nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement , wat de indiening van beleidsbrieven betreft

van Jan Peumans
1016 (2016-2017) nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement , wat de commissie ad hoc ter voorbereiding van een themadebat betreft

van Jan Peumans
1039 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Windmolenprojecten Oreye en Bassenge (Wallonië) - Beroepsprocedures

van Jan Peumans aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
505 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Nagoya-protocol - Implementatie (2)

van Jan Peumans aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
374 (2016-2017)

Schriftelijke vraag N80 Kerkom - Verzakking wegdek

van Jan Peumans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
715 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de indemniteitsregeling en de stockverzekering voor de cultuursector

van Yamila Idrissi aan minister Bart Tommelein
2021 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de vraag vanuit de cultureelerfgoedsector naar een indemniteitsregeling

van Cathy Coudyser aan minister Bart Tommelein
1998 (2016-2017)

Verslag over het jaarverslag 2016 van de Vlaamse Ombudsdienst

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Joris Vandenbroucke en Annick De Ridder
41 (2016-2017) nr. 5
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2