‘Een voorzitter moet de dingen soms wat uitgesprokener vertellen" - Jan Peumans in Het Nieuwsblad van 28 maart 2015

Door Jan Peumans op 1 april 2015, over deze onderwerpen: Voorzitterschap

Jan Peumans is te laat. ‘Blijven hangen bij de beste Ethiopiër van Brussel’, is zijn uitleg. ‘Ik kende de zaak niet, maar ze hebben daar wel een heerlijke digestief. (zwaar hoestend) Goed voor mijn verkoudheid bovendien. Wacht, ik heb het ticketje speciaal bijgehouden voor de naam van dat goedje: Katikala. Moeten we zeker nog eens overdoen! Als politici geen alcohol meer drinken, dan stuikt de economie ineen.’

Het duurt een tijdje voor de eeuwige kwajongen van N-VA weer neerdaalt in de Vlaamse politiek. Maar vergis u niet:behalve in restaurants ‘uit de nieuwe wereld’ voelt de 64-jarige Voorzitter zich ook in ‘zijn’ Vlaams Parlement nog steeds als een vis in het water. Streng voor de regering, die maar beter geen documenten probeert achter te houden, en ook wel voor de parlementairen.

‘Toen ik in 2009 tot beste Vlaamse volksvertegenwoordiger werd uitgeroepen in de kranten, luidde de begeleidende commentaar dat je aan mij niet zag of ik in de meerderheid of in de oppositie zat. Een parlementair moet de regering controleren. Niet zoals afgelopen woensdag beginnen te palaveren
over een uitspraak van een partijvoorzitter die niet in de regering zit en zelfs niet in dit parlement zetelt.’

U bedoelt Bart De Wever. Hij zei dat het Vlaams integratiebeleid mislukt was.

‘En onze minister van Integratie Liesbeth Homans heeft die parlementairen ook geantwoord. Maar vervolgens begonnen die parlementairen toch over De Wever. Bon, ik zal er mij niet dik over maken.’

U heeft uw parlementsleden vorige maand wel opgedragen om zich beter te gedragen.

‘U bedoelt de interne nota? (zwaait met het document) Als u hier één ding in vindt waarin staat dat ik zeg wat zij moeten doen, dan geef ik u twee bakken Duvel. Waar staat bijvoorbeeld dat ik iets gezegd zou hebben over snoepreisjes?

Ik vind het gewoon nuttig dat, als er een reis wordt gemaakt, er een verslag komt over wat we nu allemaal geleerd hebben. Het zijn denkpistes, zoals het voorstel om het zomerreces van het parlement in te korten, iets wat ondertussen trouwens werd goedgekeurd. Na 17 juli, wanneer de Vlaamse regering een laatste keer samenkomt, zullen we onze controlefunctie kunnen blijven uitoefenen, zeker omdat de regering dan vaak nog vlug 150 dossiers wil goedkeuren. Mijn nota was gewoon een manier om de volksvertegenwoordigers zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Er is geen enkele voorzitter die zoveel vertrouwelijke dossiers naar boven heeft gehaald.’

Zelfs als ze tegen uw partij in de regering wordt er gebruikt, zoals met de cijfers over de PPS-constructies die u Björn Rzoska liet inkijken?

‘Eurostat zegt dat het allemaal openbare stukken zijn. Wat is dan het probleem? De Vlaamse regering beschouwt bepaalde documenten veel te snel als vertrouwelijk.’

Wat vindt u van het gekibbel binnen de meerderheid?

(begint te zingen) ‘Waaaar mensen samen zijn, is er altijd wel een of ander venijn. In de vorige coalitie waren er ook wel wat strubbelingen. Zo gaat dat.’

Van deze centrumrechtse coalitie verwachtte men weinig ruzies.

‘Het zijn barre tijden. Er vallen geen cadeautjes uit te delen. Ik lees dat de Hoge Raad voor Financiën toestaat om dit jaar met 730 miljoen euro in het rood te gaan. Maar ik weet niet wat de regering daarmee zal aanvangen. Vlaanderen heeft niet die traditie, in tegenstelling tot de federale overheid of buitenlandse regionale overheden. De schulden die je nu maakt zijn de belastingen van later.’

De miljarden voor PPS-projecten die de regering van Europa in de begroting moet inschrijven hangen als een molensteen rond deze en de volgende Vlaamse regeringen. Hadden jullie in het verleden niet moeten waarschuwen voor die methode?

‘Hebben we gedaan. Maar ’t is niet omdat je het aankaart,dat ze luisteren, zelfs niet als je in de meerderheid zit.De regering vond dat er niets aan de hand was, terwijl de Europese Commissie altijd al gezegd heeft dat het niet kon. Nu is het dus fini. Overigens vind ik dat heel dom, want als je de grote investeringen niet meer kan spreiden over twintig jaar, dan kom je in de problemen.’

Is het gekibbel tussen de vroegere partners van het Vlaams Kartel ook niet ingegeven door de strijd om de grootste te zijn?

‘Dat zijn groeipijnen. Hoe zou u redeneren als u altijd de eerste was en dan plots tweede viool moest spelen?’

Doelt u nu op de groeipijnen van uw eigen partij of op krimppijnen van CD&V?

(lacht) ‘Dat laatste, als u dat zo wil noemen. Iedereen heeft daar problemen mee, dat zit ingebakken in
onze psychologie. Maar het is nu wel duidelijk wie de grootste is. Als CD&Vdie positie terug wil, moet ze dat met open vizier doen, niet door lekken, verkeerde informatie en dat soort praktijken.Aan dat soort spelletjes doe ik niet mee.’

Voelt u zich nog thuis in een partij die vaak het verwijt krijgt asociaal te zijn?

‘Ons programma is helemaal niet asociaal. Men blijft telkens dingen uit ons discours lichten om te kunnen zeggen dat we asociaal zijn. In Le Soir stond deze week dat we een extreemrechtse partij zijn. Omdat we zeggen dat we illegale criminelen het land willen uitzetten. Of omdat we de werkloosheidsuitkering willen beperken in de tijd. Vindt u het dan normaal dat er 100.000 landgenoten zijn die al tien jaar of langer werkloos zijn? Ik vind dat asociaal. En wat is er asociaal aan vijftigers
activeren voor de arbeidsmarkt? Sommige van die mensen bloeien net open wanneer ze een nieuwe job vinden.’

Wat met lonen bevriezen en tegelijk de huurprijzen indexeren, zoals Homans wil?

‘Kijk eens naar de landen waar de socialisten aan de macht zijn. Wanneer die onze prijzen horen voor het openbaar vervoer vragen ze ons of we soms geld te veel hebben. Er zijn ook wel een aantal  sociale correcties. Maar de vette jaren zijn voorbij. Dat is zeker.’

Moet deze regering een soort bijsturing doen van een té sociaal beleid uit het verleden?

‘Vindt u dat sociaal, iets gratis weggeven? Er zal altijd iemand de factuur moeten betalen. Let wel: wie ziek is, moet voldoende inkomen krijgen, daarover sluit ik geen compromissen, maar door mensen te pamperen help je hen niet.’

Kijkt u toch niet vaak weemoedig terug naar de tijd van de VU?

‘Deze partij is strakker geleid. Het was leuker bij de VU, maar net daaraan is die partij wel ten onder gegaan. Met zo’n grote partij als N-VA vandaag is het onmogelijk om iedereen zijn gang te laten gaan. En onze voorzitter is zeer intelligent en strategisch sterk.’

Hoe strategisch was zijn uitspraak over de Berbers?

‘U moet dat zien in de context van het hele interview. Nu heeft men er één ding uitgehaald dat vervolgens zijn eigen leven gaat leiden. Het idee is dat wie hier komt wonen, eerst moet zorgen dat hij de taal leert. N-VA heeft daar altijd op gehamerd, want dat heeft alleen maar voordelen. Kinderen met
een taalachterstand raken achterop en behalen vervolgens geen diploma, waardoor ze moeilijk aan werk geraken.
In Zaventem komen er 10.000 extra arbeidsplaatsen, maar de CEO van Brussels Airport maakt zich grote zorgen omdat het leger van Brusselse werklozen zelfs niet in aanmerking komt omdat het de taal niet spreekt.’

Maar waarom viseert De Wever de Berbers?

‘Dat weet ik niet. Ik ben niet verantwoordelijk voor zijn uitspraken. Er zullen inderdaad wel nog bevolkingsgroepen zijn die moeite hebben om zich te integreren. Maar ik hoor ook die verhalen van mensen die uit de bergen komen en hier een soort getto vormen.’

De Wever concludeert dat de niet-integratie de oorzaak is van discriminatie en noemt racisme relatief.

‘Racisme is niet relatief. Dat zal u mij niet horen zeggen. Maar Bart De Wever is geen racist en dan is het zwaar om in die hoek te worden geduwd.’

Sommigen zeggen dat zijn uitspraken vooral dienden om de kiezers van het Vlaams Belang te charmeren.

‘Daar was ik nog op aan het wachten.Dat maken de media er weer van. De kiezers van het Vlaams Belang zijn natuurlijk ergens naartoe gegaan. Maar was dat alleen naar ons?’

Dat blijft gevoelig liggen. Maar binnen N-VA bent u een van de weinigen die zijn mening nog durft te geven.

‘Er zijn bij ons best nog een aantal anderen die anders denken en zich uiten. Maar een voorzitter moét de dingen soms wat geprononceerder vertellen. Zoals onlangs, over de cultuurbobo’s, die allemaal samen in één café samenkomen om elkaar gelijk te geven. Die niets anders doen dan elkaar bevredigen ... (lacht) Ik heb dat niet gezegd hé.
Maar ik heb hen wel al gezegd dat ze twee bakken Duvel krijgen als ze uitspraken kunnen vinden die hier in het parlement door onze partij zijn gedaan tegen de cultuursector.’

Over het CC De Roma in Borgerhout is N-VA niet echt te spreken.

‘Correctie. In de N-VA-afdeling van Borgerhout zijn er sommigen die niet de vriend zijn van De Roma. Dat is niet dé N-VA. Ik ben ook een N-VA’er en ik stort elke maand tien euro aan de Roma. 

Ministerpresident Geert Bourgeois (N-VA) is daar toch ook langsgegaan met heel veel geld?

Mocht u weten hoeveel N-VA’ers naar De Roma of de KVS gaan, u zou nogal ogen trekken.’

U heeft onlangs het bezoek gekregen van een aantal oudparlementsleden...
(bulderlach)

... omdat hun interneten treinabonnement wordt afgeschaft.

‘Weet u hoe groot het pensioen is van iemand die twintig jaar parlementslid is geweest? 75 procent van zijn brutowedde.We hebben gewoon akte genomen van hun pleidooi en zijn overgegaan tot de orde van de dag.’

Over vier jaar kan u hen vervoegen.

‘Dat is nog lang, hé. Maar ik wil geen karikatuur worden van mezelf. Als ik hier afzwaai, ben ik 68. Dan ga ik te voet van Riemst naar Santiago de Compostela. Niet om religieuze redenen.Gewoon omdat het gezellig is. Op pensioen, en dan al wandelend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is