Absurd dat een gecoöpteerd senator de Vlaamse regering zou mogen ondervragen

Door Jan Peumans op 13 november 2014, over deze onderwerpen: Voorzitterschap

Absurd dat een gecoöpteerd senator de Vlaamse regering zou mogen ondervragen

 

 

 

Senator Lode Vereeck is van oordeel dat gecoöpteerde senatoren schriftelijke vragen moeten kunnen stellen aan een minister van de Vlaamse regering. Hij heeft daarvoor al tweemaal een brief geschreven aan de Vlaamse Parlementsvoorzitter. In mijn antwoord heb ik duidelijk uitgelegd waarom dat niet mogelijk is. Toch heeft Lode Vereeck het nodig geacht in een opiniestuk in deze krant nogmaals op het onderwerp terug te keren, onder de titel "Absurd dat een senator geen vragen mag stellen".

Lode Vereeck is gecoöpteerd senator. Voor de jongste parlementsverkiezingen was hij Vlaams Volksvertegenwoordiger. Bij die verkiezingen gaf hij er de voorkeur aan niet te kandideren op een effectieve plaats, maar wel op een opvolgersplaats. Zijn nieuwe partij heeft hem daarop voorgedragen voor coöptatie in de nieuwe Senaat.

Die Senaat houdt zich na de zesde staatshervorming niet langer bezig met de dagelijkse politiek, maar vooral met de grondwet en de staatsstructuur. De Senaat bestaat uit vijftig senatoren die worden afgevaardigd vanuit de regionale parlementen. Negenentwintig van hen komen uit het Vlaams Parlement. Ikzelf ben, als Vlaams Volksvertegenwoordiger, door het Vlaams Parlement aangeduid als deelstaatsenator. Samen met de andere 49 deelstaatsenatoren hebben we tien personen gecoöpteerd. Onder hen Lode Vereeck.

De heer Vereeck is dus door de voltallige assemblee verkozen, niet enkel door de groep 'Vlaamse deelsenatoren'. Hij heeft met andere woorden zijn mandaat geschonken gekregen door een federaal parlement, niet door het Vlaams Parlement. Hij maakt dus op generlij wijze deel uit van het Vlaams Parlement. Daarom neemt hij niet deel aan de werkzaamheden van het Vlaams Parlement en kan hij niet het controlerecht op de Vlaamse Regering uitoefenen, zoals de leden van het Vlaams Parlement dat wel kunnen en moeten.

Dat het controlerecht voorbehouden is aan de leden van het Vlaams Parlement staat met zoveel woorden in het reglement van het Vlaams Parlement. Volgens Vereeck is daaraan te verhelpen door een simpele reglementswijziging. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Het reglement is op dat punt niet meer dan de praktische vertaling van de grondwettelijke verhouding tussen de federale en de regionale parlementen, tussen de federale staat en de deelstaten.

Laat nu net de partij van Lode Vereeck tijdens de vorige legislatuur meegewerkt hebben aan de nieuwe functie van de senaat en bij de start van deze legislatuur een communautair moratorium onderhandeld hebben. Om dan een grondwetswijziging door te voeren via een reglementswijziging is te gek om los te lopen. Samenvattend, en ik parafraseer Lode Vereeck: ,,Het is absurd dat een gecoöpteerd senator de leden van de Vlaamse regering zou mogen ondervragen."

Jan Peumans
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is