Cosmogolem opent ogen

Door Jan Peumans op 5 november 2014, over deze onderwerpen: Voorzitterschap

Toespraak bij de plaatsing van de Cosmogolem in het Vlaams parlement

 

Mevrouw de minister,

         Dames en heren,

 

 

         Ik ben blij u te mogen verwelkomen in het Vlaams Parlement voor de plaatsing van de Cosmogolem. De bevreemdende, maar sympathiek ogende sculptuur is hier een maand lang te gast. Ongetwijfeld zal hij de nieuwsgierigheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en van onze talrijke bezoekers prikkelen..

 

         Ik moet toegeven dat de samenwerking tussen de milieubeweging en de politieke fracties in Vlaams Parlement tot nu toe niet echt gestructureerd verloopt en beperkt blijft tot ad hoc-relaties over ad hoc-thema’s. Ik stel vast dat de politieke contacten vooral worden uitgebouwd met de diverse kabinetten.

 

         Het is echter mijn betrachting dat het parlement als democratisch orgaan van de wetgevende macht een actief, goed onderbouwd en transparant debat voert over milieu-gerelateerde thema’s. Ik besef dat die niet altijd bovenaan de agenda staan, getuige ook jullie 10.000 opdrachten. Maar het is mijn overtuiging dat vele milieuthema’s die politieke aandacht net wél vereisen. Ik verwijs naar lucht- en waterkwaliteit, naar het behoud van groene ruimte en van biodiversiteit, naar de vergroening van het landbouwbeleid en naar het klimaatbeleid.

 

         We zijn een nieuwe legislatuur gestart, met vele nieuwe mensen. De milieuthema’s die in jullie 10.000 opdrachten vermeld worden, zijn voor een heel aantal parlementsleden ook nieuw. Maar het heeft het voordeel dat ze er met een onbevangen blik naar zullen kijken en dat ze de komende jaren dossierkennis en expertise kunnen opbouwen .

 

         Het parlement zal de volksvertegenwoordigers hierin ondersteunen en stimuleren, door hen een aantal instrumenten aan te reiken. Het Vlaams parlement is een open huis. Dat betekent dat u en andere natuurorganisaties hier welkom bent, om met de vertegenwoordigers van de fracties in gesprek te treden, via georganiseerd overleg of via hoorzittingen.

 

         De openheid gaat ook in de andere richting. Ik ben een groot voorstander van terreinkennis, als basis van dossierkennis. Daarom nodig ik de parlementsleden en inzonderheid de leden van de commissie Leefmilieu en Natuur uit om af en toe de commissiezalen te verlaten en terreinbezoeken te organiseren. Het is door een omgeving met eigen ogen te zien en door in dialoog te treden met lokale actoren, dat men een dieper inzicht zal krijgen in een dossier. Ik ben er zeker van dat Natuurpunt en andere milieuorganisaties daar graag zullen aan meewerken.

 

         Mevrouw de minister,

         Dames en heren,

 

         Samen met u hoop ik dat de aanwezigheid van de Cosmogolem de parlementsleden en de bezoekers van het parlement zal stimuleren tot reflectie  over het natuurbeleid in Vlaanderen en tot creatieve actie ter zake. Als de verschijning van deze antropoïde kan bijdragen tot het parlementaire debat en dus tot het democratisch proces, dan is de Cosmogolem meer dan geslaagd in zijn opdracht. Ik wens hem dan ook alle succes.

 

         Ik dank u voor uw aandacht.

 

Jan Peumans

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is