Een beheersplan voor de Tiendeberg en omgeving

Door Jan Peumans op 10 mei 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Limburg, Riemst

Sinds 29 april 2015  is de Tiendeberg in Kanne beschermd natuurgebied. Jan Peumans deed daarvoor een aanvraag bij zijn partijgenoot Geert Bourgeois, die als minister-president van de Vlaamse regering ook bevoegd is voor onroerend erfgoed. Naast de Tiendeberg maken Meerland, het Avergat en de Muizenberg deel uit van het dossier. Hiermee krijgt de uitzonderlijke waarde van dit gebied een bijkomende bescherming.  Anderzijds is hiermee ook het premiestelsel van Onroerend Erfgoed van toepassing geworden.

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw decreet en uitvoeringsbesluit van toepassing voor het Vlaamse onroerend erfgoed.  Als gevolg daarvan dient er een (onroerend erfgoed)beheersplan opgemaakt te worden vooraleer er premies kunnen worden aangevraagd.

Voor de opmaak van het beheersplan bedraagt de (onderzoeks)premie 80% op een maximaal bedrag van 25.000 euro (excl. BTW). In dat beheersplan wordt er naast een identificatie, een historische nota en een inventarisatie van de erfgoedelementen ook een beschrijving van de doelstellingen en beheersmaatregelen te komen.  Er wordt tevens een lijst toegevoegd van betoelaagbare werken.  Het gaat om erfgoedgebonden werken (onderhoud, maar ook eenmalige werken).  De premie voor deze werken is 40%.  Werken die onder het ZEN-statuut vallen (‘zonder economisch nut’) krijgen zelfs een premie van 60%. Mogelijk valt het specifieke beheer van de schaapskudde hieronder.  Op dit ogenblik is het zelfs zo dat de premie 80% bedraagt voor gemeentelijke eigendommen.  En die eigendommen zijn er met onder meer de Grootberg en de Tiendeberg.

Jan Peumans diende op de gemeenteraad van 9 mei daarom een voorstel in om over te gaan tot de opmaak van een beheersplan waarin Natuurpunt en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) een belangrijke rol moeten spelen. De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is