Familiebedrijven zijn de beste garantie om onze economie in Limburg te stimuleren - speech Tectum Groep

Door Jan Peumans op 6 maart 2018, over deze onderwerpen: Limburg, Voorzitterschap

Het doet mij veel plezier dat ik hier het woord mag voeren hier in Genk, en het doet mij ook plezier omdat de gelegenheid reden geeft tot vieren. Met de opening van deze nieuwe hoofdzetel bewijst de Tectum Group dat een familiebedrijf kan uitgroeien tot een dynamisch, vernieuwend en constant groeiend bedrijf.

Meer zelfs: dit bewijst dat Vlaamse familiebedrijven niet gedoemd zijn om op zeker moment over te gaan in buitenlandse handen.

Familiebedrijven horen nu eenmaal bij Vlaanderen, zij mogen beschouwd worden als fundamenten van onze huidige welvarende Vlaamse economie.

Daarbij mogen we niet al te nostalgisch terugdenken aan die ‘goeie ouwe tijd’ toen Vlaanderen haast uitsluitend draaide op familiebedrijven.

Bij de Biesmansen thuis was het niet anders: ook echtgenote Ingrid Nelissen heeft haar eigen interieurzaak IN-LIJN, het mag dus niet verwonderen dat de zonen Yves en Philippe in de wieg gelegd zijn met ondernemersbloed.

Vader Jean, u bent ondertussen 66, of 67, dat is zo ongeveer mijn leeftijd. Wel, wij mensen van onze leeftijd durven al eens een extra middagslaapje in te lassen en naar het schijnt kunnen we daarvoor terecht bij uw broer Jos, want die heeft hier even verderop naar Bilzen toe het succesvolle matrassenbedrijf Kreamat uit de grond gestampt.

U vormt dus het prototype van de ondernemersfamilie. Toevallig hebben we hier ook net Gert Bervoets aan het woord gehoord. Ik neem aan dat u diezelfde gedreven ondernemersgeest heeft teruggevonden bij Essers Transport, nog  zo’n Limburgs voorbeeld van een familiebedrijf dat internationale proporties heeft aangenomen.

Vaak denkt men dat een bedrijf alleen maar kan overleven dankzij schaalvergroting. Veel familiebedrijven komen aan hun eind omdat ze opgeslorpt worden door grote spelers.

Hier bij Tectum liggen de zaken anders en heeft men gekozen voor uitbreiding, mede met externe inbreng. Sinds zijn ontstaan heeft de Tectum Holding  haar werkterrein uitgebreid door overnames, niet alleen in eigen land, maar ook in het buitenland.

Door het aantrekken van een externe directeur in de persoon van Rudy Evens, haalde Tectum ook nieuwe inzichten binnen.

Want om het even welk bedrijf, familiaal of niet, heeft altijd nood aan nieuwe inzichten, aan een nieuwe kijk op de zaken. Vaak zorgt dan een onbevooroordeelde buitenstaander voor frisse ideeën.

Innovatie

Familiebedrijven hebben in zulk verhaal een grote troef: hun eigenheid en hun persoonlijkheid. Die gaat al eens verloren bij een generatiewissel en dat is heel begrijpelijk.

Het woord generatieconflict is niet zomaar uitgevonden. Elke jongere generatie groeit op met nieuwe normen en waarden, in een almaar modernere wereld.

Hier bij Tectum verloopt die overgang vlot, omdat de groei niet alleen verloopt via uitbreiding en het aanboren van nieuwe markten, maar ook via innovatie.

 In de hedendaagse bouwwereld heeft die innovatie de laatste jaren een enorme vlucht genomen op verschillende vlakken. De technische vernieuwing, vooral dan de evolutie in materialen, is oneindig hard versneld onder druk van de duurzaamheidsfactor en onder druk van het ecologische besef dat een Energiewende, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen, zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd.

Tectum Academy

Zowel bouwsector als overheid leveren daartoe al heel wat inspanningen. Vorig jaar is de Limburgse bouwsector, met de steun van de Vlaamse Regering, in Diepenbeek begonnen aan de bouw van de Construction Academy, het nieuwe expertisecentrum van de bouwsector in Limburg.

Toeval of niet, Tectum heeft de dakwerken verzorgd van die Construction Academy en beseft zelf maar al te goed het belang van die technologische vernieuwing. Ik kan daarom alleen maar toejuichen dat u met uw eigen Tectum University zelf een oplossing zoekt voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Zeker de bouwsector voelt die mismatch tussen vraag en aanbod van de juiste medewerkers: van arbeiders over tekenaars en calculators tot projectleiders, er heerst momenteel schaarste aan al die profielen.

De rasechte ondernemers bij Tectum hebben dan maar zelf voor een opleidingscentrum gezorgd.

Dat is nodig. De vraag van minister Tommelein om heel Vlaanderen vol te leggen met zonnepanelen, heeft directe implicaties voor Tectum. De daken waarop die panelen moeten komen, hebben vaak eerst een aanpassing of een renovatiebeurt nodig.

Aan uitdagingen heeft dit familiebedrijf dus geen gebrek.

Anderzijds wil ik toch ook even aanstippen dat de overheid niet stilzit om de familiebedrijven, ook die binnen de bouw, meer zuurstof te geven en om de continuïteit ervan te verzekeren.

In een heel recente studie, uitgevoerd door VKW, Unizo en PXL in juni van vorig  jaar, blijkt dat de ondernemer aan drie grote uitdagingen het hoofd moet bieden, namelijk

      Digitalisering
      Globalisering en oneerlijke buitenlandse concurrentie
      Vergrijzing

Overdracht

Familiebedrijven worstelen vaak met dat laatste probleem. Liefst 4 op de 10 Limburgse familiebedrijven zitten eigenlijk al over de termijn voor een goede overdracht, hetzij naar eigen familie, hetzij naar een overnemer van buitenaf.

Het gevaar bestaat dat te veel van die bedrijven ten prooi vallen aan buitenlandse overnemers of gewoonweg stoppen.

Mijn collega-parlementslid en partijgenote Grete Remen, die zelf aan het hoofd staat van een succesvol familiebedrijf, maakt er werk van om een maatregel van minister Muyters uit 2012 beter bekend te maken: die houdt in dat er nultarief geldt bij schenking aan de kinderen.

Te weinig ondernemers in familiebedrijven kennen die fiscale gunst. Amper 20 % weet ervan.

Er zijn namelijk ook een paar voorwaarden verbonden aan die regel. De vennootschappen moeten voldoen aan de activiteitsvoorwaarde, er moet dus reële economische activiteit bedreven worden.

Ook dochtervennootschappen komen in aanmerking voor de schenkbelasting van 0% als ze zelf aan de activiteitsvoorwaarde voldoen of als de moedervennootschap minstens 30% van de aandelen heeft van een dochtervennootschap.

In de praktijk zien we dat een familiebedrijf, waar meerdere kinderen meewerken, gebruik maakt van  tussenliggende vennootschappen, de zogeheten  kleindochtersvennootschappen. Die komen niet in aanmerking voor de onbelaste schenking. Grete Remen heeft daarover onlangs de bevoegde minister Tommelein om uitleg gevraagd , met de vraag om die schenkingsregel uit te breiden naar die kleindochtersvennootschappen.

Slot

 Dames en Heren,

Een feestelijke voormiddag als deze is niet het beste moment om jullie met een les fiscaliteit om de oren te slaan.

Toch hebben we er alle belang bij dat dergelijke maatregelen, vooral in de bouwsector, doordringen.

We hebben er immers alle belang bij dat de KMO’s in Vlaanderen de economie blijven dragen.

Zeker bloeiende familiebedrijven zoals Tectum zorgen al decennia lang dat de Vlaming aangepast werk vindt in eigen streek.

Wie even naar buiten kijkt, ziet een eind verderop de terreinen liggen waar tot voor kort één grote multinational duizenden Limburgers aan het werk zette.

Welnu, Tectum mag dan nog nét buiten dat terrein vallen, het is dank zij de familie Biesmans, dankzij CEO Rudy Evens en dankzij de 420 medewerkers van dit uit de kluiten gewassen familiebedrijf Tectum dat de industriezone hier in Genk-Zuid transformeert tot een Ford-Plus.

Daarom past het om hier onze dank uit te spreken aan de stichtersfamilie en aan de nieuwe beleidsmensen, die al bijna 40 jaar lang kostwinners van duizenden gezinnen uit deze regio aan het werk gezet hebben.

Ik spreek dan ook graag de wens uit dat u hier in 2031 even talrijk aanwezig mag zijn om het 50-jarig bestaan van de Tectum-groep te vieren.

Ik dank u voor uw aandacht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is