"Gemeentelijk bermbeheer langs ruilverkavelingswegen faalt"

Door Jan Peumans op 27 september 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Riemst

Tijdens de jongste gemeenteraad nam raadslid Jan Peumans het gemeentelijk bermbeheer langs ruilverkavelingswegen op de korrel. Hij vindt dat de gemeente niet of nauwelijks optreedt tegen de boeren die de verplichte vrije meter-zone onbestraft benutten en daardoor mede schuldig zijn aan wateroverlast en modderstromen.

“Voor heel wat ellende zijn de boeren mede schuldig”, beweerde oppositieraadslid Jan Peumans tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering. “Ze respecteren de verplichte één meter-zone langs de ruilverkavelingswegen niet. Integendeel ze bewerken de akkers zo ver mogelijk en hogen de bermen zodanig op dat de wegen open kanalen worden die het water ongehinderd naar de dorpen afleiden met al de rampzalige gevolgen van dien. Maar ergst van alles: de gemeente treedt hiertegen niet op, waardoor de problemen blijven bestaan."

Schepen van Landbouw Guy Kersten erkende het probleem.

“Boeren hebben liever geen water op hun velden met het oog op een maximale oogst. Maar dat we niet optreden is onwaar. We waken over de één meter-zone, zeker op de meest gevoelige plekken. We wijzen de betrokken boeren op hun plichten en laten desgevallend verbaliserend optreden tegen overtreders.” Dat laatste werd door Peumans in vraag gesteld en hij eiste een overzicht van de gedane vaststellingen in de voorbije jaren. Schepen Kersten beloofde hem die zo snel mogelijk te bezorgen nadat hij ze zou opvragen bij de bevoegde gemeentelijke diensten. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Bron: Het Belang Van Limburg (eva)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is