Klimaatcommissie van start

Door Jan Peumans op 29 februari 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Voorzitterschap

Het Vlaams Parlement keurde op woensdag 17 februari de tijdelijke oprichting van de 'commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen' of kortweg de klimaatcommissie goed. De klimaatcommissie werd opgericht in de nasleep van de klimaatconferentie in Parijs in december 2015. De Vlaamse klimaatcommissie heeft de bevoegdheid om het klimaatbeleid in Vlaanderen op te volgen en na te gaan hoe we de afspraken van de klimaattop in Parijs in de praktijk zullen brengen.

De commissie moet bekijken welke maatregelen in Vlaanderen nodig zijn om de afspraken na te komen die tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn gemaakt. De focus zal liggen op vijf sectoren (landbouw, industrie en innovatie, mobiliteit, wonen en energie) en academici en sectorspecialisten worden op hoorzittingen uitgenodigd.

“Het is de bedoeling dat de commissie buiten de platgetreden paden treedt en een brede kijk verwerft op de klimaatproblematiek, voornamelijk met de focus op 2050. Vanuit een langetermijnvisie worden objectieven geformuleerd op lange en halflange termijn. De werkzaamheden van de commissie moeten afgerond zijn voor het zomerreces” aldus commissievoorzitter Jan Peumans.

Ook Het Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement werd gevraagd om een benchmark op te stellen over de wijze waarop de samenwerking tussen federale staten en regio's verloopt op het vlak van klimaat en energie, om zo de vergelijking met Vlaanderen en België te maken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is