N-VA neemt eigen initiatief om pensioenen parlementsleden te hervormen

Door Jan Peumans, Matthias Diependaele op 13 oktober 2016, over deze onderwerpen: Pensioenen, Politiek, Verandering

Alle parlementsleden die na 2019 in een van de parlementen van dit land zetelen, zullen tot 67 moeten werken. Daarover zijn de voorzitters van die parlementen het de voorbije maanden alvast eens geraakt. Maar een concrete uitwerking van dat principe is er nog steeds niet. Daarom wil de N-VA bekijken hoe het Vlaams Parlement zelf de pensioenleeftijd van zijn leden kan verhogen. “Voor ons is het even duidelijk als evident: wat geldt voor de werkende Vlaming, geldt ook voor politici”, zegt fractievoorzitter Matthias Diependaele. “Langer werken wordt dus de norm en gunstregelingen moeten tot het verleden behoren.” In de Kamer komt er een gelijkaardig initiatief.

"We hebben min of meer een stap vooruit gezet", sprak Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans na de jongste vergadering tussen de verschillende parlementsvoorzitters. Van zijn eigen parlement kreeg hij een duidelijk mandaat. “Dat mandaat is dat iedereen zich aanpast aan de pensioenregeling zoals die voor elke burger bestaat. Dat is heel duidelijk, denk ik. Voor mij ligt het dus allemaal niet zo moeilijk, maar voor anderen blijkbaar wel. Sommigen willen uitzonderingen. Vraag is dan welke. We moeten proberen tot een redelijk compromis te komen." In november volgt er een nieuwe vergadering. "Dan moeten we eruit geraken. En als dat niet lukt, dan moet iedereen zijn conclusies trekken", vindt Peumans.

Niet langer wachten

Diependaele is niet verrast dat de discussie tussen de parlementsvoorzitters zo lang aansleept. “Het is geweten dat Jan Peumans en Siegfried Bracke al maanden trekken en sleuren om vooruitgang te boeken in dit dossier, maar dat het zeer moeilijk is om de Franstaligen te overtuigen en mee te krijgen in deze hervormingen.” Daarom pleit hij ervoor om niet langer te wachten op een doorbraak, maar het Vlaams Parlement op eigen houtje een pensioenregeling te laten goedkeuren.

Ook in de Kamer wil de N-VA een concreet en technisch uitgewerkt voorstel op tafel leggen. “Dat komt erop neer dat parlementsleden aan dezelfde pensioenvoorwaarden gebonden zijn als andere werknemers. Wat wij als politici vragen aan de bevolking, moet vanzelfsprekend ook voor ons gelden", verklaart Kamerfractieleider Peter De Roover. "Over dat principe leek er binnen de Kamer overeenstemming te bestaan en daarop bouwen wij verder."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is