Nieuwjaarsreceptie N-VA Limburg

Door Jan Peumans op 15 januari 2016, over deze onderwerpen: Limburg, Voorzitterschap

Geachte genodigden,

Beste vrienden,

Beste partijleden,

Dames en Heren,

Om te beginnen wil ik u allen een heel voorspoedig, gezond  en werklustig 2016 wensen.

Het verheugt mij om u hier allen zo talrijk aanwezig te zien op deze samenkomst. Die bewijst dat onze verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 geen momentopname was.

Wij hoeven onze nieuwjaarsreceptie niet te houden op een drukbezochte publieke plek zoals Winterland, om de indruk te wekken dat wij met velen zijn.

Wij zijn gewoon erg talrijk en de reden daarvoor is heel simpel.

Onze partij vertegenwoordigt namelijk de waarden die de meerderheid van de Vlamingen, en dus ook de Limburgers, in zich dragen. De waarden van werklust, initiatief en solidariteit.

Echte Limburgers zijn aanpakkers, echte Limburgers wentelen zich niet in zelfbeklag.

Ik weet niet of u dat bij uw aankomst in het donker gezien hebt, maar hier op het dak van dit gebouw staat een grote duif.  Onder duiven liggen eieren. Wel, ik voel me niet alsof ik hier uit een halve eierschaal als een Calimero met een pruillip kom piepen.

Ik behoor niet tot de groep van mensen die Limburg als een achtergesteld en misdeeld gebied voorstelt.

Integendeel, in Limburg zijn in 2015 veel vruchtbare eieren gelegd en uitgebroed. De federale en de Vlaamse regering, met een grote inbreng van de N-VA, hebben daarvoor de nodige broedkasten geïnstalleerd. En ook al gebruiken zij een iets geleerder woord voor broedkast, namelijk incubator, het gevolg is dat wij onze beloftes waarmaken van jobs, jobs en jobs.

Ikea in Hasselt, Nike in Ham, Atlas Copco hier in Hoeselt, het zijn maar een paar van de grote namen die dankzij N-VA de weg naar Limburg gevonden hebben.

De SALK-realisaties met wetenschapsparken zoals de recent geopende Thor-incubator of de Corda-Campus, de erkenning van Limburg als ontwrichte zone, de klimop-leningen van LRM, ik kan nog veel initiatieven opsommen...

Met de N-VA in de regering loopt de werkloosheid in Vlaanderen loopt terug.  Ook in Limburg, waar de klap van Ford Genk al voor een groot deel is opgevangen.

 

Dames en Heren,

Vorig jaar had ik het daar al over in mijn nieuwjaarstoespraak. We zouden niet langer klagen over Ford Genk, wij zouden zelf voor de Transit zorgen.

Op dat moment kon niemand vermoeden dat zich een andere Transit zou aandienen in 2015. Die van de vluchtelingen.

Laat mij daarover duidelijk zijn: wij zijn geen partij van haviken, wij zijn een partij van duiven. Wij zijn voor vrede. Vrede tussen geboren Limburgers en nieuwkomers.

Wij zijn ook voor vrede in de thuislanden van die asielzoekers, zodat velen onder hen kunnen terugkeren naar hun geboortegrond.

Dat is een natuurlijke reflex. Duiven doen dat ook, liefst zo snel mogelijk, dat weten ze in Orléans, in Barcelona, in Quiévrain, overal waar ze Vlaamse duiven lossen.

Mensen zijn niet anders dan duiven, ook N-VA’ers niet. Maar… wij zijn geen simpele duiven. Wij zijn niet naïef, wij zijn realistisch. Asielzoekers die hun kansen grijpen door Nederlands te leren, door werk te zoeken, door initiatief te nemen,  kortom door zich te integreren… zijn hier welkom

Limburg kan dat aan, dat heeft deze provincie al bewezen bij de instroom van de vele mijnwerkers en hun families.

Wie daarentegen niets te maken wil hebben met onze democratisch opgebouwde maatschappij, kan beter zijn heil zoeken in een land dat wel tegemoet komt aan zijn denkbeelden.

 

Dames en Heren,

Ik wil hier tot slot met veel plezier mijn dank uitspreken. Dank onze aan volksvertegenwoordigers, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, en niet in het minst aan jullie allemaal, onze leden.

Dank voor het vertrouwen dat jullie in ons stelden in 2015. Wij zullen ons  uiterste best doen om dat vertrouwen ook te honoreren in 2016.

 

Dames en Heren,

Tot zover mijn boodschap, het is tijd voor mij om de baan te ruimen en plaats te maken voor Steven Vandeput. Hij heeft dit jaar als minister van landsverdediging met zijn strategisch plan nieuwe perspectieven gegeven aan al wie van dichtbij of veraf betrokken is bij ons leger.

Steven is duidelijk een man met body, een hoogvlieger in een F16.

Steven is geen transitfiguur, hij is een blijver. Hij is stilaan aan het uitgroeien tot een monument binnen de N-VA in Limburg.

Nu moet ik u wel voor één ding waarschuwen, beste Steven. U neemt een groot risico: een monument en daar bovenop een duif… dan maak ik mij hier heel graag uit de voeten.

Dames en Heren,

Ik dank u voor uw aandacht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is