Toespraak Benelux-raad

Door Jan Peumans op 12 juni 2015

Dames en Heren,

Mesdames, Messieurs,

Meine Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

 

Als voorzitter van het Vlaams Parlement voel ik mij vereerd om u hier in onze gebouwen welkom te heten.

Chers amis du Benelux, en tant que président je suis très heureux de vous acceuillir ici dans les bâtiments du Parlement Flamand.

Ich heisse auch unsere deutschsprachigen Freunde herzlich wilkommen hier in Brüssel.

My dear guests from the Baltic Assembly, the Nordic Council and the Bulgarian Parliament, I’m very pleased to welcome you here in our Flemish Parliament in Brussels.

I invite you to join this meeting, operating under the name of Benelux Interparliamentary Assembly.

U heeft het goed gehoord, dames en heren, Benelux Interparlementaire Assemblee. Sinds kort opereert deze vergadering onder haar nieuwe naam en daardoor heeft ze ook een nieuw elan gekregen.

Iets minder formeel noemen we deze vergadering weleens de Beneluxraad of het Beneluxparlement.

Wel, met de nieuwe term Assemblee in onze benaming schuiven we een beetje meer op van Raad naar Parlement. Zo krijgt deze vergadering meer erkenning en profileert ze zich als een sterker instrument dan een zuiver adviesorgaan.

Het toeval wil overigens dat nog gisteren in dit Vlaams Parlement, met name in de commissie buitenland, het ontwerp van decreet is goedgekeurd dat instemt met Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee.

Dat verdrag regelt dus de goede samenwerking van Vlaanderen met deze Assemblee.

Donc, seulement hier, le parlement flamand vient d’approuver le projet de decret qui se met d’accord avec la convention de cette assemblée interparlementaire du Benelux.

Dear colleagues from the Baltic Assembly, the Nordic Council and the Bulgarian Parliament.

The European Union is facing a lot of problems these days, ranging from the economical difficulties in Greece  to the arrival of many thousands of immigrants from Africa and Asia.

Belgium, the Netherlands and Luxemburg were the founding fathers of this European Union. We still have a exemplary role to play, because we have a tradition in international cooperation.

It is not a coincidence that international meetings are held in Brussels, that my fellow countryman Herman Van Rompuy has been president of the European Council, and that nowadays mister Jean-Claude Juncker is president of the European Commission.

He is from Luxemburg, as you all know.

En tant que Luxembourgeois, monsieur Juncker fait la preuve que les habitants d’un petit pays ont l’avantage de pouvoir opérer comme intermediaire entre les representants des grands pays.

Une position que celle de monsieur Juncker pourrait même donner des opportunités à notre assemblée, puisqu’elle se trouve plus proche de lui et de son parlement européen.

Ik keer terug naar onze Nederlandse vrienden: ook jullie hebben een sterke traditie van diplomatie en ik hoef jullie niet te vertellen dat we met onze Benelux al lang een voortrekkersrol spelen in Europa. We hebben al veel langer begrepen dat kleinere landen zoals de onze alleen maar baat hebben bij samenwerking.

Akkoord, Nederland is het niet altijd eens met beslissingen die Vlaanderen neemt, en vice versa, maar veel vaker zien we het nut ervan in dat we als goede buren onze wetgevingen op elkaar afstemmen.

Zo durf ik verwijzen naar de recente oproep hier in Vlaanderen van onze volksvertegenwoordiger de heer Tommelein, hier aanwezig, om boetes op te leggen aan sociale media die de privacy schenden.

Hij pikte daarbij in op voorstellen uit Nederland. Dat is geen toeval: Bart Tommelein is zelf voorzitter geweest van deze Beneluxraad en beseft dus als geen ander dat we in samenspraak meer gewicht in de Europese schaal leggen dan als afzonderlijke landen of regio’s.

Op termijn is overigens een gezamenlijk Europese wetgeving wenselijk om internationale giganten als Facebook of Twitter te laten kleuren binnen de lijntjes van onze visie op privacy.

Dear friends from outside the Benelux,

I just mentioned an example of possible cooperation between the Netherlands, Belgium and Luxemburg in the field of the protection of our privacy.

In Europe we have a different opinion on what big players like Facebook  and Twitter can afford themselves within legal boundaries.

European regions or countries are too small to impose their legislation on these worldwide operating companies. Therefore we are inclined to adapt our legislation to the Dutch example.

The next logical step is to streamline this legislation on a full European level.

Mes chers amis,

L’année quinze des dernières siècles ont été des années de grandes guerres.

Il y a 200 ans qu’à Waterloo un certain Napoleon Bonaparte s’est du incliner contre des alliés.

Il y 100 ans que rageait la folie de la première guerre mondiale.

Heureusement l’année quinze du 21ème siècle prouve que nous préférons la cooperation sur la mésentente. Cette Assemblée en est la preuve.

Beste Nederlandse vrienden, jullie hebben ongetwijfeld begrepen dat ik refereerde naar wereldoorlog 1, nu 100 jaar geleden en naar de slag van Waterloo, precies 200 jaar geleden.

Welnu, onze Vlaamse minister-president Geert Bourgeois is onlangs pas in Den Haag op bezoek geweest in het kader van de resolutie die het Vlaams Parlement heeft aangenomen betreffende de 200ste verjaardag van het Verenigd koninkrijk der Nederlanden en de herdenkingen van de verwezenlijkingen van Willem I .

In die resolutie vraagt de Vlaamse regering om

Ten eerste

Nederland als een bevoorrechte partner te blijven beschouwen en verder in te zetten op diverse vormen van samenwerking

En

ten tweede

De kansen tot samenwerking die de Benelux unie biedt ten volle te benutten.

U merkt het aan dit voorbeeld, de Benelux is 71 jaar na haar oprichting nog springlevend en ik wens haar nog vele jaren toe.

Chers amis,

Beste freunden,

Goede vrienden,

Dear friends,

May I invite you to enjoy this evening and to share many ideas.

Long live the Benelux.

Thank you for your attention.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is