Vlaamse Regering in beroep tegen windmolenproject in Oreye

Door Jan Peumans op 11 mei 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Limburg

BRUSSEL – Vlaanderen gaat in beroep tegen het geplande windmolenproject in Oreye (Oerle), net op de taalgrens met Limburg. Dat antwoordde minister Joke Schauvliege (CD&V) vandaag in de commissie leefmilieu op een vraag om uitleg van Jan Peumans (N-VA)

In de commissie leefmilieu, natuur en omgeving van het Vlaams Parlement werd vandaag gedebatteerd over enkele recente beslissingen van de Waalse Regering omtrent de inplanting van windturbines op de taalgrens met Limburg. Jan Peumans (N-VA) vroeg minister Schauvliege (CD&V) hoe het komt dat men in Wallonië recent nog een vergunning afleverde voor een windmolenproject in Oreye (Oerle) op 200m van de woonkernen van Tongeren en  Heers.

“Het is toch merkwaardig dat Wallonië vergunningen aflevert op basis van een referentiekader waarover Vlaanderen in 2013 reeds de nodige bezwaren ingediend heeft” stelt Peumans. Minister Schauvliege (CD&V) trad Jan Peumans (N-VA) bij en bevestigde dat Vlaanderen alvast in beroep gaat tegen de vergunning die afgeleverd werd voor het windmolenproject in Oreye.

OPROEP TOT OVERLEG

Niet alleen inzake ruimtelijke ordening maar ook wat betreft leefmilieu en natuur worden de gewesten vaak geconfronteerd met gemeenschappelijke problemen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vervuiling van de Maas.

“In Vlaanderen leven wij niet op een eiland. Het is daarom essentieel dat wij op regelmatige basis in overleg gaan met onze collega’s in de andere gewesten en onze buurlanden. Ik roep de minister daarom op om proactief en constructief te werk te gaan bij de aanpak van plannen en projecten met een grensoverschrijdende impact”, zo besluit Peumans (N-VA). In de commissie gaf de minister aan de oproep van Peumans te onderschrijven. “Ook ik vind dat het beter kan en dat we moeten samenwerken” aldus minister Schauvliege (CD&V).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is