Wij zorgen nu zelf voor de Transit

Door Jan Peumans op 16 januari 2015, over deze onderwerpen: Limburg

NIeuwjaarstoespraak voor N-VA Limburg 

 

 

Geachte genodigden,

Beste vrienden,

Beste partijleden,

 

Mag ik u allen om te beginnen een heel voorspoedig, gezond en welvarend 2015 vol Limburgse vooruitgang wensen.

Die is hard nodig in het licht van de gebeurtenissen van 2014.

Hoewel, ik wil niet langer blijven stilstaan bij de sluiting van Ford Genk, want die dateert van 2014. Hoofdstuk afgesloten dus, we moeten vooruit.

2014 was anderzijds ook het jaar van de 25ste mei. Een heuglijke dag voor onze partij.

Niet alleen voor de N-VA in haar geheel, maar zeker ook voor N-VA Limburg, dat de doorbraak forceerde in een provincie die wat traditioneler heet te zijn en die een slogan met daarin het woord verandering nodig had om zich effectief los te rukken van de vertrouwde machtspartijen.

Maar ook die 25ste mei dateert van 2014. Hoofdstuk afgesloten dus?

Neen.

Die 25ste mei  heeft grote gevolgen voor ons allen. In 2015 en de jaren die volgen zijn we verplicht een gevolg te geven aan de stem van die kiezer. Hij heeft ons vertrouwen gegeven om de verandering te realiseren, maar dat betekent tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid.

Welnu, nationaal –maar dus ook provinciaal- heeft onze partij gekozen om onze belangrijkste ambitie in onze nieuwe slogan op te nemen:  de kracht van verandering, de motor van vooruitgang.

 

Nu er geen motoren meer in auto’s worden geassembleerd in Genk, moeten we zelf voor een nieuwe transit zorgen, een overgang. Met andere vormen van drijfkracht. Met stimulansen voor het bedrijfsleven, voor ondernemers, voor onderwijs, voor kunst en cultuur, voor de samenleving in al haar geledingen.

 

Niet toevallig heb ik het bedrijfsleven en de ondernemers vooraan in die laatste opsomming vernoemd. De NV-A heeft zijn stempel al kunnen drukken op de beide regeerakkoorden, federaal en Vlaams, als het erom ging de concurrentiekracht van onze bedrijven dichter te laten aansluiten bij de ons omringende landen en om het klimaat voor starters te verbeteren.

Hier in Limburg is daar veel plaats voor. De Corda Campus in Hasselt, het Incubathor-project in Waterschei, het Limburg Science Park en Bioville in Diepenbeek, de nieuwe natuurprojecten van Connecterra en Terhills in Eisden... ze wijzen allemaal de weg die wij willen inslaan.

Van een weg gesproken, we hebben er hier in Limburg eentje die al decennia lang voor beroering zorgt, maar de laatste jaren steeds meer voor stilstand. Onze eigen Vlaamse minister Ben Weyts heeft intussen duidelijk gemaakt dat hij er werk van maakt om de jarenlange impasse rond de Noord-Zuid-verbinding te doorbreken. Dat heet verandering, dat heet vooruitgang.

Met collega Steven Vandeput heeft onze partij ook een Limburgse vertegenwoordiger in de federale regering, op een voor Limburg cruciale positie. Sinds mensenheugnis is het leger een belangrijke werkverschaffer geweest in onze provincie, collega Vandeput staat dus voor de zware taak om ook op zijn departement veranderingen door te voeren die tot vooruitgang leiden.

Ik heb het nu over ministers gehad, maar daarmee doe ik de vele medestanders en harde werkers van de basis onrecht aan. Door de sterke uitslag van vorig jaar heeft de N-VA veel nieuwe medewerkers aangetrokken om het beleid helpen vorm te geven. Tot mijn grote tevredenheid merk ik dat er veel engagement schuilt om ook in onze provincie de verandering gestalte te geven,  veel mensen die voor vooruitgang kiezen. Voor een nieuwe transit in Limburg.

 

Beste vrienden, het is de hoogste tijd om de mouwen op te stropen. Daarom ga ik u niet langer ophouden met woorden. Om het met een variant op onze slogan te zeggen: laat het vooruitgaan, ook in Limburg.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is