Parlementair werk

“Ideologisch onthecht”, zo omschreef Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement, Jan Peumans als voorzitter. Desalniettemin is Jan Peumans uiteraard ook verkozen als N-VA-parlementslid en controleert hij de regering nog steeds via allerhande controlemiddelen in het Vlaams Parlement.

Jan Peumans is vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken en plaatsvervanger in de commissie Leefmilieu, Natuur en Omgeving van het Vlaams Parlement. Als voormalig burgemeester, schepen, gemeenteraadslid en provincieraadslid kent Jan Peumans de lokale dossiers het best. In beide commissies volgt hij daarom voornamelijk de Limburgse dossiers op.

Uiteraard neemt het mandaat van voorzitter van het Vlaams Parlement de meeste tijd in beslag. Jan Peumans is dan ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Als voorzitter dient hij geregeld voorstellen in om de werking van het Vlaams Parlement te optimaliseren.

Jan Peumans is door zijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over zijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Hieronder vind je  het overzicht van zijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor als monument beschermde onroerende goederen die de Vlaamse Regering in erfpacht heeft gegeven

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karin Brouwers, Jan Peumans en Jos Lantmeeters
1602 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

van Jan Peumans
1295 (2017-2018) nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement wat de toegang tot de gebouwen van het Vlaams Parlement betreft

van Jan Peumans
1368 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Slopen van beschermde monumenten en gebouwen - Kolenwasserij Beringen

van Jan Peumans aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
170 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Uitbreiding luchthaven Zaventem - Milieueffectenrapport (MER)

van Jan Peumans aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
309 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg Tongeren - Stand van zaken

van Jan Peumans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
416 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende burgerparticipatie en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het versterken van het petitierecht in het Vlaams Parlement als instrument voor de participatieve democratie

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Wouter Van Besien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
784 (2015-2016) nr. 4

Verslag over de nota van de Vlaamse Regering. Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Manuela Van Werde
1256 (2016-2017) nr. 2

Verslag over het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement wat de rapportering over decreetsevaluaties via de beleidsbrieven betreft

namens Commissie voor Reglement en Samenwerking, verslag door Herman De Croo
1294 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2