Parlementair werk

“Ideologisch onthecht”, zo omschreef Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement, Jan Peumans als voorzitter. Desalniettemin is Jan Peumans uiteraard ook verkozen als N-VA-parlementslid en controleert hij de regering nog steeds via allerhande controlemiddelen in het Vlaams Parlement.

Jan Peumans is vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken en plaatsvervanger in de commissie Leefmilieu, Natuur en Omgeving van het Vlaams Parlement. Als voormalig burgemeester, schepen, gemeenteraadslid en provincieraadslid kent Jan Peumans de lokale dossiers het best. In beide commissies volgt hij daarom voornamelijk de Limburgse dossiers op.

Uiteraard neemt het mandaat van voorzitter van het Vlaams Parlement de meeste tijd in beslag. Jan Peumans is dan ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Als voorzitter dient hij geregeld voorstellen in om de werking van het Vlaams Parlement te optimaliseren.

Jan Peumans is door zijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over zijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Hieronder vind je  het overzicht van zijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

van Jan Peumans, Marino Keulen, Jos Lantmeeters, Tinne Rombouts, Lies Jans, Lode Ceyssens en Lydia Peeters
1791 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van Bestuursdecreet

van Kurt De Loor, Els Robeyns en Jan Peumans
1656 (2017-2018) nr. 3

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement wat de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven betreft

van Jan Peumans
1651 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 7 november 2017 14.14u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 10 mei 2016 14.25u

(2015-2016)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 13 oktober 2015 17.24u

(2015-2016)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Financiën en Begroting 2018-2019 en Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 en over het verslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. 30 november 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes, Jan Bertels en Jan Peumans
15 (2018-2019) nr. 4

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Financiën en Begroting 2018-2019 en Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 en over het verslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. 30 november 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes, Jan Bertels en Jan Peumans
15 (2018-2019) nr. 4

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Financiën en Begroting 2018-2019 en Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 en over het verslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. 30 november 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes, Jan Bertels en Jan Peumans
15 (2018-2019) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2