Parlementair werk

“Ideologisch onthecht”, zo omschreef Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement, Jan Peumans als voorzitter. Desalniettemin is Jan Peumans uiteraard ook verkozen als N-VA-parlementslid en controleert hij de regering nog steeds via allerhande controlemiddelen in het Vlaams Parlement.

Jan Peumans is vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken en plaatsvervanger in de commissie Leefmilieu, Natuur en Omgeving van het Vlaams Parlement. Als voormalig burgemeester, schepen, gemeenteraadslid en provincieraadslid kent Jan Peumans de lokale dossiers het best. In beide commissies volgt hij daarom voornamelijk de Limburgse dossiers op.

Uiteraard neemt het mandaat van voorzitter van het Vlaams Parlement de meeste tijd in beslag. Jan Peumans is dan ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Als voorzitter dient hij geregeld voorstellen in om de werking van het Vlaams Parlement te optimaliseren.

Jan Peumans is door zijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over zijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Hieronder vind je  het overzicht van zijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

van Jan Peumans
1965 (2018-2019) nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement ingevolge het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's

van Jan Peumans
1964 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 07 november 2017 14.14u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 10 mei 2016 14.25u

(2015-2016)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 13 oktober 2015 17.24u

(2015-2016)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Paul Cordy en Björn Rzoska
41 (2018-2019) nr. 2

Verslag over het voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Herman De Croo en Bart Caron
1853 (2018-2019) nr. 7

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Björn Rzoska en Jan Bertels
1820 (2018-2019) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2